Over ons

De Sint Jozefschool is een middelgrote school binnen ‘De Combinatie’, in het Middengebied van Vlissingen. De meeste kinderen van onze school wonen in de buurt van de school en zijn met elkaar een mooie afspiegeling van de Vlissingse bevolking.

We hebben negen groepen: twee onderbouwgroepen, zes jaargroepen 3 tot en met 8 en een schakelklas. We hebben een gymzaal en een bibliotheek in ons gebouw. De tribune gebruiken we voor vieringen, de opening van de Kinderboekenweek en het afscheid van groep 8.

In ons gebouw zitten ook peutergroepen en een BSO, het consultatiebureau, logopedie en fysiotherapie.