Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit groep 5 t/m 8. Ieder schooljaar worden er nieuwe vertegenwoordigers gekozen. De kinderen die zich kandidaat willen stellen voor de leerlingenraad, maken een presentatie met hun speerpunten voor het aankomende schooljaar. Deze presentatie houden zij in hun eigen groep. Vervolgens kan er gestemd worden op de kandidaten. 

De leerlingen die gekozen worden, vormen samen met de directeur de leerlingenraad. Zij komen 5x per jaar bij elkaar. Taken van de leerlingenraad zijn:

  • Meedenken en praten over praktische zaken zoals methoden en speelplein. De leerlingen van de leerlingenraad komen zelf met voorstellen.
  • Meehelpen met organiseren van activiteiten.
  • De kinderen die in de leerlingenraad zitten praten met hun klasgenoten over ideeën en voorstellen. Na een leerlingenraadvergadering vertellen de kinderen van de leerlingenraad in de klas of de plannen door kunnen gaan en hoe.
  • De leerlingenraad houdt in de gaten wat er nodig is in de school.