Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad waarin ouders en groepsleerkrachten vertegenwoordigd zijn. De leden van de MR worden gekozen door ouders en personeel van de school. 

De rol van de MR op school is meedenken over het schoolbeleid. Zij behartigen de algemene belangen van het personeel, de ouders en de kinderen. Daarnaast overleggen zij over het beleid en het functioneren van de school. In de wet is vastgesteld over welke schoolzaken de MR een adviserende stem heeft en op welke zaken het instemmingsrecht van toepassing is. Ook heeft de MR initiatiefrecht.

De MR vergadert gemiddeld 6x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, belangstellende ouders zijn van harte welkom! Van de vergadering wordt altijd een verslag gemaakt.

De St. Jozefschool wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Prisma scholengroep.

De personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door Cecilia van Dongen en Jacodien Luteijn. Vanuit de ouders zijn dit Patricia Maduro (voorzitter) en Evelien Rottier. 

Je kunt contact opnemen met de MR via mr@jozefschool-vlissingen.nl