Identiteit

De St. Jozefschool is een Vreedzame School. De Vreedzame School is aanpak voor sociale vorming en burgerschapsonderwijs. We zien de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en voor de gemeenschap, en om open te staan voor de verschillen tussen mensen.

De St. Jozefschool is ook een katholieke basisschool. In alle groepen werken we met de methode ‘Trefwoord’ aan de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. We vieren Kerst, carnaval en Pasen. De school staat open voor kinderen met verschillende levensovertuigingen. We verwachten dat alle kinderen meedoen aan de vieringen en de lessen uit ‘Trefwoord’.