Ouders in de school

Via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hebben de ouders inspraak in een groot aantal zaken van de school. We hanteren een medezeggenschapsreglement binnen de school. Binnen het bestuur is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Ouders kunnen helpen bij activiteiten in de klas en op de school, zoals de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, Kerst, carnaval, Pasen, Koningsspelen en de afsluiting van het schooljaar.