Profilering

Wat is de missie/visie van de school?

We zien het als onze kernopdracht om kinderen, vanuit een veilige basis, voor te bereiden om zelfstandig te kunnen functioneren in de 21-eeuwse maatschappij.

We zetten in op brede ontwikkeling van kinderen én van leerkrachten en de school als geheel. We zijn duidelijk over wat we (kinderen, ouders en school) daarbij van elkaar verwachten.

Onze kernwaarden zijn veiligheid, respect, samenwerking, kwaliteit en (in) beweging.

We willen bereiken dat ouders voor de Sint Jozefschool kiezen omdat...
- er met plezier, enthousiasme, betrokkenheid en professionaliteit gewerkt wordt;
- de school bekend staat als een betrouwbare, eigentijdse, katholieke school waar kritisch gekeken wordt welke vernieuwingen kunnen bijdragen aan nog beter onderwijs;
- de school een open sfeer heeft, waarin je de diversiteit van de maatschappij terugziet en waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en welkom is.

 

Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?

Onze prioriteiten voor dit jaar en de komende jaren liggen op het gebied van:
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- didactisch handelen
- woordenschat.