Schooltijden

Op de St. Jozefschool hanteren we het 5 gelijken dagen model. Dit betekent dat de schooltijden als volgt zijn:
- Maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Om 8.15 gaat een ‘inloopbel’ waarna na tien minuten de bel gaat voor aanvang van de lessen.

De leerlingen eten tussen de middag met de leerkracht in de eigen groep.

Ook het einde van de schooldag wordt aangegeven met een bel.